Aby tak výrazne zapôsobili na predstavivosť zákazníkov a zlepšili ich finančnú situáciu,že už nevedeli si predstaviť návrat do starých koľají


 

Pri vývoji nových produktov využívame naše skúsenosti zo spolupráce s rôznymi dodávateľmi z automobilového priemyslu.

Naše služby

Čo robíme


Vývoj zdravotníckeho vybavenia

Navrhujeme a vyvíjame komplexné medicínske produkty, ktoré sa používajú v nemocniciach, operačných sálach.

Návrh optických systémov

Poradenstvo, návrh a revízia optických systémov vrátane konštrukcie, výroby a testovania prototypov. Návrh optického systému je nevyhnutný pre minimalizáciu rizík vo fázach vývoja a nevyhnutný pre výkon systému. Ponúkame:

  • Poradenstvo a návrh optických systémov
  • Preskúmanie existujúcich návrhov
  • Stavba a testovanie prototypov
  • Výroba a zásobovanie

Technická podpora pre
riadenie projektov

Dokážeme riadiť celý proces výroby nástrojov, komponentov, zostáv, strojov atď. vo všetkých fázach ich výroby. Máme špecializovaných výrobných a projektových manažérov, ktorí zabezpečujú, aby výroba bola dosiahnutá podľa požadovaných štandardov a aby bol projekt dokončený v požadovaných časových intervaloch.

Jednoúčelové stroje a montážné linky

Náš tím odborníkov sa zameriava na navrhovanie, technológiu, výrobu a montáž rôznych produktov. Naši dizajnéri majú relevantné znalosti v oblasti automatizácie, robotizácie a programovania výrobných strojov. Zabezpečujeme kompletnú dodávku zariadení v oblasti výroby a automatizácie výrobných procesov s príslušnou dokumentáciou a zaškolením obsluhy.

Konštrukcia plastov

V oblasti vývoja plastov poskytujeme koncepčné, projekčné a vývojové služby pre interiérové a exteriérové diely v automobilovom priemysle. Sme pripravení vytvárať 3D modely, zostavy a výkresy podľa požiadaviek zákazníka v našej kancelárii alebo priamo v zákazníckej kancelárii. Naši konštruktéri majú skúsenosti s vývojom pohľadových dielov interiéru, klimatizačnými jednotkami, Frontend modulom, svetlometmi a mnohými ďalšími plastovými dielmi.

Konštrukcia nástrojov

V oblasti lisovacích nástrojov sa zaoberáme konštrukciou nástrojov pre širokú škálu zákazníckych riešení. Veľmi úzko spolupracujeme s výrobcami pri navrhovaní lisovacích nástrojov pre oceľové plechy, hliníkové fólie pre tepelné štíty a nástrojov pre lisovanie textilných výplní. Naši konštruktéri majú obrovské skúsenosti s lisovacími nástrojmi pre progresívny, prenosové lisy a tandemové linky.

Všeobecné inžinierstvo

Pri vývoji nových produktov využívame naše skúsenosti zo spolupráce s rôznymi dodávateľmi z automobilového priemyslu. Naše znalosti sme úspešne aplikovali aj v ďalších oblastiach spotrebného priemyslu, kde finálny produkt pozostáva z plastových a kovových mechanických dielov. Pri riešení nových vývojových úloh spoliehame na vysokú kvalifikáciu, skúsenosti a flexibilitu našich špecialistov. Neustále sa snažíme optimalizovať a inovovať naše metódy a pracovné procesy.

Vyvíjame a navrhujeme viac ako 7 rokov

O nás

Vaše ciele dosahujeme efektívne


ADC Slovakia od roku 2014 posúva hranice toho, čo môže dizajn a inžinierstvo dosiahnuť. K tejto hrdej histórii sa pridávame každý deň.

Spoločnosť sa zrodila z presvedčenia nášho zakladateľa, že viac kolaboratívný a otvorenejší prístup k inžinierstvu povedie k vyššej kvalite a trvalej relevantnosti.

ADC Slovensko je celé tie roky miestom, kde môžu kreatívni ľudia rozvíjať svoj talent, spolupracovať s podobne zmýšľajúcimi kolegami a produkovať neuveriteľnú prácu.

Náš partner

Dôvera sa buduje dôslednosťou

Firesta.cz

www.Firesta.cz

SVOM

www.svom.sk

Continental

www.continental-tires.com

Airblendmedical

www.airblendmedical.com